محصولات و کتابها

 

فروش کتاب های : 

کتاب رمز بدن 

اثر برادلی نلسون

ترجمه : علی رضا همتی - رضوان نعیمی

 

آموزش بادی کد به همراه کتاب :

کتاب نقشه های ذهن  ( رمز بدن 2 )

اثر برادلی نلسون

ترجمه : علی رضا همتی - رضوان نعیمی

*** کتاب نقشه های ذهن فقط با آموزش ارائه می شود.***

  آموزش درمان سه بعدی (T3) به همراه کتاب :

کتاب درمان سه بعدی T3 

روش قدرتمند " تی تری "

حذف باورهای عمقی و ریشه ای در راستای " بادی کد " یا  " رمز بدن "

اثر گوئن - لیلانی

ترجمه : علی رضا همتی - رضوان نعیمی

*** کتاب درمان سه بعدی ( T3 ) فقط با آموزش ارائه می شود.***

 

دوره آموزشی یک ساله علم الاسماء و محاسبه و تفسیر کدکیهانی

بصورت غیرحضوری و حرفه ای

(جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید)