آسترولوژی – قسمت اول

آسترولوژی – قسمت اول

آسترولوژی پیشگیری نیست ، درک کارما است. (لاهیر لالا)

آسترولوژی 2

سوره نحل – آیه ۱۵ :

و نیز کوههای بزرگ را در زمین بنهاد تا از حیرانی و اضطراب برهید.

سوره لقمان – آیه ۱۰ :

آسمانها را بی ستونی که به حس مشاهده کنند خلق کرده و کوههای بزرگ را در زمین بنهاد تا از حیرت و اضطراب برهید.

( انبیاء و رجال الهی باشند که خلق را هدایت کرده و از حیرت و گمراهی در امر معاش و معاد می رهانند ).

منظور از کوهها

انبیاء و رجال الهی ، عالمین هر سرزمینی است که علوم باطنی را برای ما به جای می گذارند و از حیرت ها ، گیجی ها ، منگی ها نجات میبخشند.

تاثیرات قاطع و خارق العاده خورشید بر امکانات حیاتی کره خاک برکسی پوشیده نیست.

تاثیرات مبهوت کننده اجرام سماوی بر یکدیگر و از جمله بر کره ما ، زمینه ای وسیع برای تحقیق و مطالعه هر پژوهشگری از هزاران سال پیش گشوده است.

آسترولوژی 3

همچنین تاثیرات کره ماه بر جزر و مد و رشد گیاهان موضوع جدیدی برای بحث و تحقیق نیست.

ولی آیا هیچگاه اندیشیده اید بجز خورشید و ماه، کره ما تحت تاثیر امواج چه سیارات و اقمار دیگری قرار دارد؟

و این امواج آسمانی هرکدام چه اثراتی بر حیات ما خواهند داشت؟

آیا می توانیم ساده لوحانه باور کنیم زندگی ما مستقل از حیات کیهانی است؟

در حالی که بر فرض کره ماه قادر است تا چندین متر آب اقیانوس ها را جا به جا کرده و به حیات آبزیان اثر بگذارد.

آیا ما از تاثیرات ظریف این امواج و گوی های آسمانی در امان هستیم؟

مسلما خیر.

تحقیقات دانشمندان نشان می دهد افزایش انفجارات خورشیدی می تواند بر خشم و بی قراری انسان ها و همینطور مرگ و میر موثر باشد.

امروزه همچنین با پژوهش های جدید روانشناسان و روانکاوان، درباره دستاوردها و آراء دانشمندان مبنی بر تاثیرات مقابل جسم، ذهن و روان تائید شده است.

بنابراین اگر این گوی های آسمانی بر دنیای مادی و تن ما اثراتی دارد لاجرم بر ذهن و روان ما نیز بی تاثیر نخواهند بود.

این تاثیرات از گذشته های دور توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده بود. در واقع ستاره شناسی در گذشته از دو سو رشد کرده بود:

۱- دانش ستاره شناسی یا هیئت (آسترونومی) که به تحلیل فیزیک ستارگان، مکانیک اجرام سماوی و محاسبات ستارگان بر اساس سرعت و مدار آنها می پرداختند.

۲- دانش نجوم یا ستاره بینی (آسترولوژی) که عموما به اختربینی و یا طالع بینی و آینده بینی نیز شهرت دارد و مراد از آن تحلیل تاثیرات امواج ستاره ای بر روی زندگی ساکنین این کره خاکی است.

هرچند این دو دانش در گذشته از هم جدا نبوده اند ولی هم اکنون قرنهاست که دانش ستاره بینی یا آسترولوژی مورد بی مهری ها و بی توجهی ها قرار گرفته و با خرافات آمیخته است.

ولی مسلما با بررسی های جدی و مطالعه و تحقیق دقیق می توان از این پیکره نیمه جان الهامات و درس های بسیاری آموخت و از آنجا که خوشبختانه اخیرا این دانش مورد توجه محققین نیز قرار گرفته است، یقینا در آینده شاهد رشد و توسعه بیشتر آن نیز خواهیم بود.

مفهوم از ستاره بینی اسلامی که بررسی امواج ستاره ها بر ابعاد مختلف جسمانی، روانی و ذهنی انسان و همچنین بر حیات کل موجودات کره زمین است آشکار شد.

کارل گوستاو یونگ

یونگ

البته انواع تفأل و غیبگویی به نظر رو به خاموشی می روند اما، آسترولوژی علم احکام نجوم که در عصر ما به رتبه والائی رسیده به حیات خود ادامه خواهد داد. و نفوذ علمی عصر جدید نیز قادر به خاموش کردن قدرت اغوا کننده (اساس همزمانی) نخواهد بود.

(دکتر کارل گوستاو یونگ)

آسترولوژی 4

مسلما قبول تاثیرات ستارگان بر زندگی بشر به وسیله تمدن های پیشرفته باستانی ، بر حسب تصادف یا اتفاق نبوده است.

(جوزف.اف.گوداویج)

اگر بپذیریم کیهان بر اساس قوانین و احکامی منظم و با مرکزیت شعوری ناب در حال خودگستری و تجلی است ( با تکیه بر یکی از بنیادی ترین اصول عرفان های کهن شرقی یعنی اصل وحدت وجود و یگانگی بنیادین اشیاء که در فیزیک معاصر نیز مقبول و محترم است.)

تمامی موجودات از ذرات میکروسکوپی تا کهکشانها در حال تاثیرگذاری و اثرپذیری از یکدیگرند و در نتیجه هر لحظه آبستن تبدیلات و تغییرات ظریف و عظیم خواهند بود.

این تبدیلات و تحولات تحت قوانینی بسیط و بس منظم به طور دائم در جریان است.

ستاره شناسی اسلامی یا آسترولوژی دانش محاسبه تاثیرات ستاره ای و امواج کیهانی بر موجودات است.

از آنجا که هر موجودی در پهنه هستی، متغیری سیال در یکی از مسیرهای منظم کیهانی است لذا چارت هر شخص سعی در محاسبه کل آن دارد.

دانستن این دانش مفهوم بخت و شانس (تصادف محض) را بی اعتبار کرده و به انسان می آموزد با آگاهی از نظام امواج کیهانی خواسته خود را به موجی بسپارد که خود به خود خواسته را تا مقصود و منتهایش حمل کند.

آسترولوژی الفباء و زبان انرژی کیهانی را به ما معرفی کرده و به ما یاری می رساند تا سیر امواج کیهانی را محسابه کنیم.

علم ستاره شناسی دانش تحلیل عملکرد کلی این آگاهی در گیتی است.

اصولا قوانین طبیعی هم آغوش شعوری ناب ، حافظ نظام کیهانی هستند.

عموما یک آسترولوژیست را به عنوان مشاور زندگی قلمداد میکنند.

او قادر است در مورد جنبه های گوناگون زندگی هر فرد، شامل سلامتی، مسائل روانی و احساسی، شغل، روابط عاشقانه و حالات معنوی، راهنمایی های جامعی را ارائه دهد.

به عبارت دیگر یک آسترولوژیست قادر است به ما انرژی های پایه ای را که در سطوح متفاوت در زندگی هر کدام از ما در حال عمل کردن است نشان داده و بررسی کند.

به این ترتیب ستاره شناسی، کل نگرترین و جامعترین روش نگرش و مداوای فرد به حساب خواهد آمد.

آسترولوژی 5

از آنجا که این دانش کهن در بسته معنوی و توسط روشن بینان و عرفا درک و ارائه شده است لذا برخلاف ستاره شناسی غربی زیربنای توصیه ها و رهنمودها تنها رسیدن به حداکثر لذات مادی نخواهد بود.

عموما اکثر ما با یک ستاره بین و طالع بین برخورد کرده ایم که بر اساس طالع ما نکاتی را پیرامون روابط ، همسر ،موقعیت های شغلی و … بازگو کرده باشد.

عموم این افراد نگرش مادی به دنیا دارند و کلیت زندگی کیهانی فرد را مورد توجه قرار نمی دهند.

لذا راهنمایی های آنها فقط در جهت به دست آوردن هرچه بیشتر لذات و مطامع دنیوی است.

در حالی که یک ستاره شناس حقیقی اگر مشکلی را در زندگی فردی ببینند در پرتو دانش خود ، اهمیت آن مشکل را در رشد روانی و چگونگی برخورد با آن و در نهایت چگونگی تقرب به خود حقیقی را در چارت فرد بررسی و برای او توضیح می دهد.

بنابراین یک آسترولوژیست تنها یک پیشگو نیست.

ما ممکن است امکان رشد بیماری خاصی را در چارت خود بنویسیم در آن صورت رهنمودهای لازم را به او خواهیم کرد تا از ظهور بیماری پیشگیری شود.

در گذشته های دور آموختن این دانش برای هرکس مقدور نبود.

در نظام ایرانی و هند و فراگرفتن این علم تنها مختص به موبدین و طبقه برهمن و مغان بوده است.

با در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز (تاریخ کامل تولد ، ساعت ، دقیقه و ثانیه) یک ستاره شناس می تواند به کلیت زندگی شما ، کیفیت سلامتی ، احساسی و آینده شغلی ، نقطه ضعف های شما و خیلی مسائل دیگر آگاهی پیدا کند.

بنابراین طبیعی خواهد بود که به هرکسی به عنوان ستاره شناس اعتماد نکنیم. زیرا قطعا با اطلاعاتی که او در اختیار ما خواهد گذاشت ما را کاملا متعجب خواهد کرد و نسبت به توصیه های او سختکوش و دقیق خواهیم بود.

در نهایت آنکه، آسترولوژی می تواند حرفه ای پر مخاطره و بسیار مسئولیت برانگیز تلقی شود.

آسترولوژی – قسمت دوم

آسترولوژی – قسمت سوم