صفحه اصلی

      نوریا افخمی

      کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

      نوریا افخمی

      کارشناس روانشناسی صنعتی و سازمانی

          نوریا افخمی

         مشاور و روان تحلیل گر

      نوریا افخمی

 مدرس و محقق علوم روانشانسی نوین و فرا روان شناسی نوین و سنتی

باشگاه تمرین فکری و احساسی ویژه بانوان
رهایی ذهن و باور با تکنیک EFT
هر چیز خوب پر هزینه است ، گسترش شخصیت یکی از پرهزینه ترین چیزهاست
بلوغ جسمی کافی نیست ، بلوغ فکری هم ضروری است
 در درون هر آدمی دریای تیره و بیکران از معرفت خاموش است، و هر کسی می تواند آن را کشف و درک کند. وقتی عشق و بخشش جاری شود (شفا) محقق می شود.

آموزش خصوصی ای اف تی (ضربه تراپی ) ، ایموشن کد( رهایی از احساسات ناخوشایند ) در این مرکز امکان پذیر می باشد.
همچنین محاسبه کد کیهانی و انتخاب آگاهانه نام نوزادان توسط کارشناس ارشد روانشناسی در این مرکز پذیرفته می شود.

شماره تماس : 09027479098
آدرس کانال تلگرام : norriyaafkhamiy@
صدور مدرک بین المللی به درخواست شما انجام می گیرد.
با سرکار خانم نوریا افخمی به آرامش و احساس خوب در زندگی برسید.