آموزش ویژه دبیران

آموزش دبیران

دبیران میتوانند با یادگیری ( ای اف تی تپینگ ) هم به خودشان هم به شاگردانشان یاری رسانند .

ای اف تی به اختلال های روحی و روانی و جسمی کمک شایانی کرده است برای کودکانی که وسواس دارند یا احساس اضطراب و استرس دارند مخصوصا اضطراب قبل از امتحان خیلی کمک میکند .

 از طریق ای اف تی تپینگ استرس کودکان و نوجوانان کم می‌شود و حتی به صفر میرسد و با احساس بهتری میتوانند هم درس را بهتر یاد بگیرند و هم به بهترین نحو امتحان دهند با آموزش ای اف تی تپینگ برای اختلالات دانش آموزان میتوانید بهره ببرید .

ای اف تی تپینگ نه تنها به تمام معلمین و دانش آموزان به همه کمک خواهد کرد اگر هر روز تمرین و پشتکار داشته باشید .

آموزش دبیران

معلمین با شناخت روش دیگر خودشناسی میتوانند  با شناخت تیپ شخصیتی خود و شاگردان به بهترین نحو هم با خود و هم با آنان تعامل داشته باشد .

روش خودشناسی دیگر، تحلیل رفتار متقابل که پایه‌ی روابط را بر اساس ( من خوب هستم، شما خوب هستی ) معلمین روابط بین فردی بهتری را با دانش آموزان داشته باشد .

در دنیای مدرن امروزی هر چه به سوی یادگیری می‌رویم باز به این نتیجه می‌‌رسیم که هنوز خیلی چیزها را نمی‌دانیم .

آموزش خودشناسی و خود یاری گری به همه انسانها در زمینه خودشناسی و روابط بهتر با خود و دیگران یاری می‌رساند .

 عصر ، عصر ارتباطات است اگر ما احساس خوبی نسبت به خودمان نداشته باشیم و خودمان را دوست نداشته باشیم مطمئناً دیگران هم ما را دوست نخواهند داشت و رابطه بین فردی خوبی نخواهیم داشت.

اولین رسالت هر شخصی عشق و دوست داشتن به خود و دیگری است و بعد از آن مشاغل توصیف و تعریف می‌شوند که آیا با روح و روان ما سازگار است یا خیر؟

وقتی کاری را با عشق و علاقه انجام میدهی یا فردی که کارش را با بی علاقگی و روزمرگی انجام میدهد تفاوت آشکاری دارد .

در درجه اول عشق و علاقه مهم است بعد خود کار .

معلمین هم اول عاشق  خود و بعد عشق به دانش آموزان را دارند، که بر اساس رسالت زندگیشان پیش روند در غیر این صورت روز به روز خسته تر و فرسوده تر خواهند شد .

برای پیشگیری از این علائم‌ها بهتر است از روشهای خود یاری گری استفاده کنید تا به حال خوب برسید با تکنیکهای مدرن روانشناسی که به صورت خود یاری گری است احساسات ناخوشایند و عدم تعادلها و اختلالهایی که در بدنتان است را شناسایی کنید تا رابطه بهتر و موثر‌تری را داشته باشید.

با آموزش تکنیکهای نوین روانشناسی هم به خود یاری می‌رسانید و هم اگر شاگردانتان مشکل روانی و روحی داشته باشند کمک کنید.

تکنیکهای ای اف تی تپینگ

ایموشن کد ( ریشه یابی احساسات ناخوشایند )

بادی کد ( رمز بدن ریشه یابی عدم تعادل‌های بدن)

شناخت تیپهای شخصیتی

تحلیل رفتار متقابل

همه ی این موارد به شما کمک میکنند که خود را بیشتر بشناید و احساسات ناخوشایند خود را رها سازید و به شاگردان خود روش های خود یاری گری را به دانش آموزان خود آموزش دهید تا بتوانند با استرس کمتر درس بخوانند و به نحو احسنت یاد بگیرند و اضطراب قبل از امتحان در وجودشان کم شود تا بتوانند در آزمون‌‌ها به طور موثرتری عمل کنند و موفق شوند.