ارزیابی نام چیست ؟

ارزیابی نام چیست؟

 ارزیابی ارتعاشات نام :

هر اسمی یک ارتعاش دارد ، یک فرکانسی دارد ، هر اسمی یک انرژی دارد که با یک سری فرمول محاسبه می شود و بعد از آن مشخص می کنیم که هر اسمی در چه گروهی است و چه روندی دارد، در چه قدمی قرار گرفته است .

و آیا این اسم مناسب است یا مناسب نیست و آیا نیاز به تعویض اسم وجود دارد یا خیر ؟

ارزیابی نام 2

 

کد کیهانی چیست ؟

کد کیهانی یک عدد ۵ رقمی است با یک توالی ۵ رقمی که بر اساس روز ، ماه ، سال تولد ،  نام و نام خانوادگی بدست می آید و محاسبه میشود و یک سری اطلاعات ارزشمندی را به شما می دهد . کد کیهانی که یک توالی ۵ رقمی است؛

اولین عدد مسیر زندگی شماست یعنی رسالت شغلیتان را به طور کلی به شما می گوید .

دومین عدد ، عدد سرنوست است که در نهایت ماموریت شما چگونه است .

سومین عدد ، عدد روح و یا ویژگی های درونی شما را خواهد گفت .

چهارمین عدد ، عدد شخصیت و یا ویژگی های بیرونی شما را خواهد گفت .

پنجمین عدد ، عدد بلوغ به طور کلی نیمه دوم عمر یعنی از چهل سالگی به بعد را خواهد گفت .

یکی از مهمترین پایه های موفقیت شما و پیشرفت شما به همین ارتعاشات اسم و کد کیهانی ارتباط دارد.

اگر ارتعاشات اسم و یا کد کیهانی مناسب نباشد خیلی انتظار موفقیت های بزرگ در زندگی تان، نمی توانید داشته باشید ، اگر هم موفقیتی حاصل بشود به دنبالش سقوط و شکست خواهد بود .

ارزیابی نام 3

ارزیابی نام چیست؟

ارزیابی نام بررسی ارتعاشات نام شما و طبقه بندی آن در ۴ گروه :

ضعیف ، متوسط ، خوب و عالی است.

و در ۳روند نزولی ، ثابت و صعودی است و در ۳ قدم خنثی قدم ، خوش قدم ، بد قدم است.

خنثی یعنی معمولی است نه خوب است نه بد .

بهترین گزینه ارتعاش نام (عالی و صعودی خوش قدم) است .

بدترین گزینه ارتعاش نام ( ضعیف نزولی بد قدم ) است.

ارزیابی نام 4

 

فواید ارزیابی نام :

ارزیابی نام باعث می شود که سطح ارتعاشات نام خودتان را بدانید و بر مبنای آن متوجه شوید که به چه میزان مستعد موفقیت های مختلف هستید ، ارزیابی نام به شما شناخت می دهد ، آگاهی و اطلاعات درمورد خودتان می دهد و باعث می شود خودتان را بیشتر و بهتر بشناسید یعنی پتانسیل ها ، استعدادها ، نقاط قوت ، نقاط ضعف خودتان را بشناسید .

مهمترین مسئله این است که اگر نام شما مناسب نبود می توانید اصلاحش کنید و پایه های موفقیت را از نو بنا کنید .

مانند این است که یک ساختمان را ارزیابی کنید ، بررسی کنید ، یعنی یک مهندس ساختمان رابررسی کند و بگوید این ساختمان از نظر پایه ، اساس ، شالوده، اسکلت،  مقاومت ، زیبایی ، ظاهری و باطنی چه نقاط قوت و ضعفی دارد و شما با دانستن نقاط ضعف این ساختمان را اصلاح کنید ممکن است اصلاحات جزئی باشد و یا نیاز باشد ساختمان را تخریب کنید و از نو بسازید . اصلاحات نام نیز به این گونه عمل خواهد کرد .

مبنای محاسبات بر چه اساس و بر چه مبنای علمی است؟

در ارزیابی ارتعاشات نام ، ارزیابی نام بر اساس فرمول ” شیخ بهایی ” است .

شیخ بهایی به عنوان یک ریاضی دان ، فیزیکدان ، مهندس ، منجم ، طبیب ، حکیم، عارف ، شاعر که حدود چهارصد و پنجاه سال پیش زندگی می کرده ، این فرمول ها را ابداع کرده و ارزیابی ارتعاشات نام بر اساس فرمول های شیخ بهایی است . فرمول های کد کیهانی بر اساس دانش نوین اعداد است که در کشورهای پیشرفته استفاده می شود .

ارزیابی نام 5

 

چه اسم هایی نیاز به تغییر دارند ؟

تمامی اسامی که در گروه ضعیف است الزاما باید تعویض شود حتی اگر روندش صعودی و یا خوش قدم باشد .

تمامی اسامی که در گروه متوسط قرار دارد حتی اگر روندش صعودی و یا خوش قدم باشد .

اسامی گروه خوب اگر نزولی و بد قدم باشد الزاما باید تغییر داده شود .

اسامی گروه عالی اگر در روند نزولی و یا بد قدم باشد حتما باید تعویض شود .

بنابراین تمام اسامی در گروه ضعیف ، متوسط ، روند نزولی ، بد قدم  باشد الزاما باید تغییر کند .

ارزیابی نام 6

روند انرژی اسم (نزولی، صعودی ، ثابت ) چیست ؟

هر اسمی یک ارتعاشی دارد ، از لحاظ کمی قابل ثبت و اندازه گیری است با فرمول هایی خاص که کمیت و کیفیت انرژی را بر اساس آن چهار گروه (ضعیف ، متوسط ، خوب ، عالی ) قرار می گیرد ، البته شیخ بهایی از اسامی دیگیری استفاده می کند ( حادثه ساز ، فقیر ، معنوی ، اشرافی ) ولی برای راحت تر شدن از اصطلاحات روز استفاده می کنیم.

روند انرژی یعنی از ابتدای عمر و تا آخر عمر شما آیا ثابت است یا نزولی است و یا صعودی، اگر نزولی است یعنی روند انرژی کمتر می شود .
انرژی ثابت است یعنی تغییر نمی کند .

صعودی است یعنی روند انرژی شخص بیشتر می شود.

در روند نزولی مانند این است که یک باتری دارد تحلیل می رود ، کم می شود.

انرژی اسم شما هم کم میشود  بنابراین اسامی نزولی باید تغییر کنند اسامی که روند صعودی قرار دارند مانند یک باتری است که انرژی دارد و این انرژی بیشتر می شود اما به شرطی خوب است که در گروه خوب و یا عالی قرار داشته باشد و بینهایت در رشد معنوی ، و موفقیت های مادی و مالی شما تاثیر گذار است .

آیا ارتعاشات اسم همان طالع بینی است ؟

ارتعاشات اسم طالع بینی نیست ؛

طالع بینی بر اساس نقش ستارگان در آسمان که در طالع شماست و در فرهنگ های مختلف متفاوت است که در چارت فرد مشخص می شود بنابراین کد کیهانی با طالع بینی متفاوت است .

ارزیابی نام 7

آیا اسم خود را تغییر می دهیم در شناسنامه هم باید تغییر کند ؟

مبنای محاسبات ارزیابی ارتعاشات نام به اسم است که شما را با آن صدا می زنند نه اسم شناسنامه ای وقتی هم نام را تغییر می دهید ضرورت ندارد که در شناسنامه هم تغییر کند.

ما توصیه می کنیم در شناسنامه تغییر ندهید اجازه دهید شش ماه تا یکسال بگذرد و اگر با اسم جدید خود تجربه خوبی داشتید و راضی بودید اگر خواستید می توانید در شناسانامه هم تغییر دهید .

مهم این است که همه نام شما را با اسم جدیدتان صدا بزنند.

آیا تمامی نام ها پس از تغییر می توانند در گروه عالی صعودی  و خوش قدم باشند ؟

ما می خواهیم که ارتعاشات نام افراد عالی صعودی و خوش قدم باشد اما گاهی به خاطر ارتعاشات نام پدر و مادر به هیچ عنوان اسامی عالی صعودی  و خوش قدم به وجود نمی آید چون بر اساس محاسبات ریاضی است و فرمول ریاضی بر مبنای محاسبه اسم شخص و والدینش است.

گاهی ترکیب اسم پدر و مادر به گونه ای است که عالی صعودی خوش قدم نمی شود و ما یک قدم پایین تر می آییم عالی ثابت خوش قدم را انتخاب می کنیم  .

مبنای خوش قدمی چیست ؟

هر شخصی بر اساس ارتعاشات خود و والدینش میتواند خنثی قدم ، خوش قدم و بد قدم باشد ،  قدم هر شخص اول برای خودش است ، دومین تاثیرات را برای والدینش دارد ، سومین تاثیرات برای اطرافیان است ، قدم بعدی بر اساس نام های زوجین است که قدم زوجین فقط نسبت به یکدیگر است و تاثیراتش بر دیگران اعمال نمی شود .

ارزیابی نام 8

محاسبه نام زوجین :

اسامی که محاسبه می شوند اگر شخص ازدواج کرده باشد بر اساس زوجین هم محاسبه می شود و این محاسبات ضروری است .

مسلما تغییر نام افراد مجرد خیلی راحت تر از تغییر نام افراد متاهل است و کار سخت تر می شود و اگر هم دارای فرزند باشند تغییر نام خیلی سخت و پیچیده تر خواهد شد و این کار کاملا تخصصی و حرفه ای است .

ارزیابی نام 9

آیا تضمین می کنید نام خود را تغییر دهیم و بهترین نتیجه را بدست بیاوریم ؟

خیر ، تضمین نمی کنیم که با تغییر نام وضعیت شما بهتر شود ، در این دنیا همه چیز نسبی است و می تواند یک سری فاکتورهایی وجود داشته باشد که غیر قابل پیش بینی است اما تاثیرگذار است و یکسری از مسائل هم به خود شخص مربوط می شود که اگر فرد رعایت کند نتیجه را خواهد دید .

در کد کیهانی بر اساس علم اعداد روز دنیا به شما یک شناخت می دهد که خود را بهتر بشناسید و بر اساس تفسیری که ارائه می شود.

 ارزیابی نام و کد کیهانی جز مسائل تقدیری شما است و با تغییر آنها می توانید از تقدیر خودتان چیزهایی بدست آورید بنابراین برای تغییرات تقدیر است .

اگر در کد کیهانیتان عدد کارمایی وجود داشته باشد وقتی نام خود را تغییر دهید احتمالا اینکه “کارما” برای شما ایجاد شود وجود دارد و ممکن است تغییر نام و تغییر کد کیهانی برای شما “کارما” داشته باشد . علت این است که به اختیار خود در تقدیرتان دست می برید و این تقدیر را تغییر می دهید ما نمی گوییم که همه تغییر نام ها “کارما” دارد ممکن است با تغییر برخی نام ها “کارما” ایجاد شود  .

کارما باید پرداخته شود !