تحلیل رفتار متقابل چیست؟

 

تحلیل رفتار متقابل چیست؟

تحلیل رفتار متقابل نظریه ای است درمورد شخصیت و روش منظمی است برای روان درمانی به منظور رشد و تغییرات شخصی. این تعریفی است که به وسیله ی انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل ارائه شده است.

در میان دیدگاه های مختلف روانشناسی، تحلیل رفتار متقابل از نظر عمق تئوری و کاربرد وسیع و متنوع آن بسیار برجسته میباشد. تحلیل رفتار متقابل به عنوان نظریه ی شخصیت تصویری از ساختار روانشناختی انسان ها به ما ارائه میدهد.بدین منظور از یک الگوی سه بخشی به عنوان الگوی حالات نفسی خود استفاده می کند. براساس همین الگوی شخصیتی ،ما درمیابیم که انسانها چگونه عمل و رفتار میکنند و همچنین نظریه ای برای ارتباطات فراهم می آورد ، که میتواند برای تجزیه و تحلیل سازمان ها و مدیریت نیز به کار رود.

در حوزه ی کاربرد عملی، تحلیل رفتار متقابل، یک نظام روان درمانی را به ما معرفی می نماید و در نتیجه در درمان انواع اختلالات روانی ، از مشکلات روزانه گرفته تا روان پریشی های بسیار عمیق ، به کار میرود.

این نظریه ، روش های درمانی برای درمان فردی، گروهی، زوجی و خانوادگی ارائه میدهد.

خارج از حوزه ی درمانی ، در مراکز آموزشی به آموزگاران و دانش‌آموزان کمک می کند در وضعیت ارتباطی روشنی قرار گیرند.

تحلیل رفتار متقابل در مدیریت ، آموزش ارتباطات و تجزیه و تحلیل سازمان ها وسیله ی بسیار نیرومندی است. این نظریه به خصوص برای مشاوره بسیار مناسب است.

استفاده تحلیل رفتار متقابل توسط مددکاران اجتماعی،پلیس و نیروهای انتظامی، روحانیون، آتش نشانان و …. از دیگر کاربردهای این نظریه می باشد. به طور کلی تحلیل رفتار متقابل در هر زمینه ای که نیاز به درک افراد، روابط و ارتباطات باشد میتواند به کار رود.

عصر حاضر همان روابط پیچیده انسانی است که در آن تمام پدیده‌های مربوط به کنش ها و واکنش‌ها در مسیر فشار زای  خاص خود در جریان است ، این روابط پر پیچ و خم در هم آمیخته اگر در روند‌های علمی خود قرار نگیرند مشکلات بسیاری به وجود می‌آورندکه نه تنها این مشکلات اثرات مخربی بر خود شخص دارد بلکه اثرات مهلکی بر سازمان‌ها ، نماد ها ، خانواده‌ها ، مدارس و موسسات خواهد داشت .

تحلیل رفتار متقابل نظریه‌ای است که با استفاده از آن می‌توان گام‌های موثری در شناخت و درمان شخص و رشد روحی و روانی برداشت .

همچنین این نظریه در بهبود روابط انسانی کاربردهای موثری دارد و روش‌های بسیار پیشرفته و جدیدی در مورد رفتار و تحلیل رفتار متقابل ارائه می‌کند .

این نظریه منبع بسیار مفیدی برای پزشکان ، مدیران ، و مسئولین سازمان‌ها و مدارس ، دانشجویان رشته‌های علوم انسانی  به خصوص روان شناسی و علوم تربیتی و نیز دانشجویان رشته پزشکی که ابزار اصلی آن ها رابطه انسانی است می باشد .

نظریه تحلیل رفتار متقابل به خصوص با فرهنگ پربار و بالنده‌ی ما همنوایی و همسویی دارد ، در نتیجه کاربرد آن را در بهبود رفتار ها و روابط انسانی به وضوح می‌توان مشاهده کرد .

ما بر اساس کتاب تحلیل رفتار متقابل که این کتاب (روش‌های نوین در روانشناسی تحلیل رفتار متقابل ) که یک کتاب بین المللی است که در گروه روانشناسان ما مبنای کارشان است و از تمرینات این کتاب می توانید به بهبود روابط انسانی رفتارها نائل شوید. این نظریه در مدیریت ، آموزش ارتباطات و تجزیه و تحلیل سازمان‌ها وسیله ای  بسیار نیرومند است .

استفاده تحلیل رفتار متقابل توسط مددکاران اجتماعی ، پلیس نیروی انتظامی و روحانیون از دیگر کاربردهای این نظریه می‌باشد .

این نظریه روش‌های درمانی برای درمان  فردی ، گروهی ، زوجی و خانوادگی ارائه می‌دهد .

به طور کلی تحلیل رفتار متقابل در هر زمینه ای که نیاز به درک افراد روابط و ارتباطات باشد می تواند به کار رود .

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .