درمانگر ( سه بعدی T3 )

درمان سه بعدی چیست؟

 

هدف ما عنوان درمانگر توانمند ساختن متخصصین و مراجعه‌کنندگان برای تحقق بخشیدن به تمام توانایی‌های بالقوه، آزادی خود، شادی و موفقیتی است که با آن به دست می‌آید.

 

چیزهایی که شما در مورد خودتان نمی دانید موجب خشم شما می شود. هنگامی که یک فرد گذشته خود را می فهمد می تواند در زمان حال عمل کند نه اینکه به آن واکنش نشان دهد و با این بینش و قدرت های تازه کشف شده میتواند اهداف و رویاهای خود را برای آینده دنبال کند .

 

درمان سه بعدی طی چندین سال تکامل یافته است که هر فردی سیستمهای باور اعتقادی برای مواجهه  شدن با زندگی را  ایجاد می‌کند هنگامی که سیستم باورهای اعتقادی ناقص باشند توانایی آنها برای مقابله به خطر می‌افتد یا محدود می‌شود.

 

ما از طریق مطالعه زیاد بود که درمان اعتقادی اصلی را توسعه دادیم تا به مردم کمک کنیم به موفقیت با واقعیت ها برخورد کنند.

 

T3 ، درمان باورهای اعتقادی

 

 

 

قدرت عدد ۳:

عدد ۳ یک نماد قدرتمند در بسیاری از جوامع و ادیان است و اغلب برای تاکید مشارکت پشتیبانی یا تاثیر الهی مورد استفاده قرار می گیرد.

ما نام لوگوی درمان سه بعدی T3 را برای تاکید بر قدرت سه ای

جاد کرده و از این مفهوم برای کار با بدن و ذهن و همچنین روح آگاهانه ، ناخودآگاه و هسته عمیق درونی استفاده می‌کنیم.

ما در هماهنگی با عقاید و باورهای مذهبی کار می کنیم . ما به اراده آزاده مراجعه کننده احترام می‌گذاریم و تنها با مسائلی که قادر به انجام آن هستند کار می‌کنیم.

 

3

عدد ۳

چه باید بدانیم؟

بر خلاف روش های درمانی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد درمان سه بعدی دارای ابعاد افزوده یکپارچه است توانایی رفتن به ناخودآگاه مراجعه کننده که در آن سیستم‌های باور اعتقادی معیوب عمل می‌کنند.

بخش عمده‌ای از درمان سه بعدی کار با سیستمهای باور اعتقادی اصلی، و شناسایی و همچنین حذف سیستم های باورهای معیوب و جایگزینی آنها با سیستمهای باور اعتقادی توانمندساز است.

ما به مراجعه کنندگان کمک می‌کنیم تا بدانند چگونه میدان انرژی آنها نحوه برخورد و رفتار دیگران با آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

ما این موارد را با موارد مثبت جایگزین میکنیم.

 

ما از تست عضلانی (کنسولوژی) به عنوان ابزاری برای دریافت پاسخ استفاده می کنیم وقتی یک جمله درست یا سازگار هست عضله قوی است راه های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد.

 

 

 

 

راز موفقیت:

مراجعه‌کننده باید تمایل به تغییر داشته باشد و مایل باشد حقیقت را بپذیرد. در این روش تا زمانی که سیستم های باور اعتقادی معیوب و بسیاری از تجربیات منفی گذشته پاک نشده باشد نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد.  تنها صبور باشید و به یاد داشته باشید که این سیستم کار میکند.

 

این روش برای کمک به افرادی که با احساسات سرکوب شده گذشته ر دست  پنجه نرم می‌کنند بسیار موثر است به شخص کمک می‌کند که باورهای اعتقادی اصلی خود را درک کند و ببیند چطور هنوز روی رفتارش تأثیر می گذارد و حتی آینده اش را خراب میکند.

 

 

 

فراگیری دوره بازآموزی ایموشن کد و بادی کد و T3

این دوره ۶ ماهه از مهر ماه۹۹  آغاز می‌شود .

(جهت دریافت اطلاعات بیشتر تماس جاصل نمایید)