رسالت الهی چیست؟

 

رسالت الهی چیست؟

همه ی افراد با یک هدف کلی پا به این دنیا گذاشته اند.
وقتی به شکل عادی و معمولی نگاه می کنیم به موضوع آفریدگارمان، از خلق ما انسان ها هدف داشته و مارا بیهوده نیافریده، اما اگر نگاه ماواریی به این موضوع داشته باشیم تناقض را در آن مشاهده می کنیم و می گوییم خداوند از آفریدن ما انسان ها هیچ هدفی نداشته!!!!

اگر خداوند را مثل انسان ببینیم هدف دارد ولی به صورت خداوند هدف مفهومی ندارد چون خداوند منبع بی انتها و نور و عشق است هدف اصلی ما هم عشق و عشق ورزیدن است. اما با نگاهی دیگر که معمولی است برای هر انسانی یک هدف اختصاصی است چون با تعابیر انسانی معنا ندارد در خلقت انسان فقط عشق ورزیدن باشد و هیچ هدف دیگری نباشد.

اما از دید ماورایی خداوند از خلق ما انسان ها عشق ورزیدن را شروع کرد. حالا ما که زاده ی عشق هستیم آن را دنبال می کنیم و ادامه می دهیم یا نه، توقف می کنیم؟ پس رسالت کلی همه ی ما انسان ها عشق ورزیدن است. حالا هرکدام از ما انسان ها عشق ورزی و مهرورزی را به شکلی نمود می دهیم، یعنی اینکه می گوییم رسالت همه ی ما انسان ها عشق‌ورزی است ولی این عشق ورزی باید عملی باشد و با عمل خود آن را نشان دهیم، مثل تدریس (عاشقانه و آگاهانه) مدل عشق ورزیدن عملی هست و یا مثل پزشک (آگاهانه و عاشقانه) بیمار را درمان می کند.

حتی اگر به زبان نیاورد این خودش عشق ورزی است. پس در هرکار و حرفه ای که هستیم عشق ورزی به هم نوعان در عمل و بر اساس استعدادها و توانایی هایمان است. حال برای رسالت الهی نیاز به کمک ارتعاشات و انرژی های درونی داریم و به کمک انرژی اعداد بتوانیم رسالت الهی و مسیر زندگی مان را مشخص کنیم و از فرشتگان نگهبان و فرشتگان یابنده و فرشتگان آگاهی و از فرشتگان اسرار کمک می گیریم که به صورت تخصصی به اهدافمان نائل شویم.

 


حال دانش اعداد چیست؟

اعداد نمادین هستند مثل نمادها و سمبل ها، اعداد هم به عنوان نماد و سمبل و هم به عنوان کلید دستیابی به منابع و مخازن انرژی هستند. در جهان هستی انرژی فیزیکی نیست ، انرژی ها متافیزیک هستند، اعداد انرژی هایی هستند برای بسته بندی های انرژی ها. دانش اعداد برابر است با دانش انرژی و دانش شناخت انرژی هاست که ابرانرژی ها و متاانرژی ها انرژی عوالم بالاتر هستند، چون هر عدد خودش به تنهایی دارای تاثیرات انرژیایی و دارای ارتعاشات اعداد خاص خودش هست.

هر عددی می تواند انرژی های خاص خودش را بر شخصیت ما و افکار و اندیشه و اعمال و کار و زندگی مان تاثیر بگذارد. پس دانش اعداد دانش انرژی‌هاست که به صورت نمادین و سمبلیک به انرژی های برتر ارتباط برقرار می کند.


 

تاریخچه ی دانش اعداد

ریشه‌ی دانش اعداد به تمدن های باستان یونان ، چین ، روم و مصر برمی‌گردد. و از لحاظ دینی در ادیان جایگاه دارد مثل اسلام ، مسیحیت، یهودیت ، دانش اعداد جایگاه ویژه ای دارد که انبیاء الهی می دانستند و می شناختند.

در سیر تاریخی مهم‌ترین و معروف‌ترین شخصی که دانش اعداد را می‌شناخته فیثاغورث هست. او ریاضی‌دان و عارف  یونانی بود. در مغرب زمین به عنوان پدر دانش اعداد شناخته شد فیثاغورث یک استاد متافیزیک بوده که مدرسه‌ی ستاره ی آبی یعنی مرکز متافیزیکی داشته و بیشتر ارتباط درونی استفاده می‌کرده برای دانش اعداد پنج سال در سکوت می‌گذرانده فیثاغورث اعتقاد داشت طبیعت یا جهان هستی مجموعه ای از ارتباطات عددی است.

یکی از مباحثی که در علوم طبیعیبه آن می پردازند  علمی بودن یک پدیده است و امور متافیزیکی را زیر سوال می برند و با علوم تجربی مغایرت دارد چون علوم تجربی از تجربه است مثل شیمی و فیزیک و زیست و با تعالیف علم بشری قابل تکرار و ثبت می شود اما ریاضی مرز هست، از یک جهت علم هست و از یک جهت علم نیست در واقع ریاضی دانشی است که بین فیزیک و متافیزیک ، برای همین ریاضی دان ها با پدیده های متافیزیکی مانوس تر بودند. ریاضی دان  که از علوم ریاضی به علم متافیزیک پی می بردند، که به قول قیثاغورث طبیعت مجموعه ای از ارتباط عددی است.


 

تاثیرات دانش اعداد

اعداد چه کمکی می کند و چه مشکلی از من حل خواهد شد؟ یکی از سوالاتی که به کرات می پرسند یک عدد را خیلی زیاد می‌بینند مثلا هفت یا سه یا چهار که این اعداد برای ما پیام دارد که در قالب عدد به ما ارائه می شود و نیاز به تفسیر دارد. کتاب های زیادی هست که اعداد را تفسیر می کنند و بهترین آن کتابی است از ویرچو که اعداد را از۰ تا۹۹۹ بررسی کرده و تفسیر کرده است. وقتی یک عدد را زیاد می بینید این عدد پیغام دارد و به راحتی از آن عبور نکنید و پیام آن عدد را بگیرید و برای تفسیر آن اعداد به کتاب مرجع رجوع کنید.


 

کد کیهانی مان چطور محاسبه کنیم؟

 دانستن اعداد کد کیهانیبه تنهایی مسئله ای را برایمان حل نمی کند ، مسئله زمانی حل می شود تفاسیر آن اعداد کیهانی را بدانید و بتوانید از دل تفسیر اعداد اطلاعات لازم را بدست آورید که تفسیر مرجع یک بخشی از اطلاعات را بیان می کند و یک بخش از اطلاعات بیان نمی شود.


 

آیا دانش اعداد مشکلات روزمرگی مرا حل می کند؟

دانش اعداد روشی است برای خودشناسی و کدکیهانی و تفسیر اعداد نهفته در کد کیهانی پتانسیل و استعدادها و نقاط قوت و ضعف و شخصیت و توانایی متافیزیکی و نقش (کارما) در زندگیتان می تواند تشخیص دهد. موقعیت هایی که ما را مستعد موفقیت و شکست می کند را بشناسیم و رسالت الهی مان را دریابیم که اغلب اشخاص نقاط قوت و ضعف دارند و خیلی زیاد درکی از آن ندارند .

شناخت خودمان و استعدادها و توانایی هایمان را ناچیز می شناسیم که دانش اعداد می تواند به ما کمک کند و بفهمیم استعداد و توانایی هایمان و ضعف هایمان چیست؟

دانش اعداد یکی از روش های شناخت بهتر از خودمان است و به کمک آن به قدرت شهودی خود را میشناسیم و شخصیتمان را شناسایی می کنیم بعضی از وقایع در زندگی ما رخ می دهد که عمل و عکس العمل اعمالی است که در گذشته انچام دادیم ، و بازخوردی دارد که در سال های آینده اتفاق می افتد و ما با دانش اعداد متوجه میشویم «کارما» دارد یا خیر؟
همه ی ما برای خداوند منحصر به فرد بودیم و پا به این دنیا گذاشتیم برای هریک از ما رسالت الهی و ماموریتی هست که در غایت به هدفمان برسیم ، در این دنیا زندگی می کنیم که رسالت الهی و ماموریت مان را درست و آگاهانه و عاشقانه انجام دهیم  دانستن رسالت الهی یک روش خودشناسی به کمک دانش اعداد هست.
تاثیر دیگر آن شناخت شرایط و انرژی حاکم بر کار و زندگی ما هست و کار و زندگی مان تحت تاثیر و تحت الشعاع قرار می دهد تا بتوانیم کار و زندگی مان را بهتر مدیریت کنیم .
تعبییر و تحولات و چرخه ها و تجربیات گذشته و آینده و چالش های زندگی که دانش اعداد کمک می کند یک شناخت کلی از همه ی آنها بدست آوریم. به شناخت گذشته کمک می کند که چرا این اتفاق افتاد!!
اتفاقی که در گذشته برایمان رخ داده است و به صورت اعتراض به خداوند می گوییم مگر من چه گناهی کردم این بلا سر من آمد؟ و همینطور از یک تصویری از آینده ی خودت با یک نگه اجمالی آگاه میشوید.

 

تغییراتی که در زندگی ما رخ می دهد:
بعضی تغییرات بر ما اعمال می شود اما از کجا مدیریت می شود و چگونه بدون خواست ما برما اعمال می شود! چرخه های زندگی مثل نمودار سینوسی بالا و پایین می رود و در نظم خاصی زندگی ما بالا و پایین می رود یک دور اتفاق می افتد و دوباره اتفاق می افتد که این چرخه ها دائما تکرار می شوند  در بعضی اشخاص پروسه های زندگی به اوج می رسد یا در بالای دایره قرار می گیرد و در بعضی مواقع به کف می رسد یا پایین دایره قرار می گیرد.
ارتباطات ما با پیرامون زندگی مان چرا انقدر شدت و ضعف دارد ؟ چطور چرخه های ارتباطی را شناسایی کنیم؟ ما با کمک اعداد پل های ارتباطی را قوی و ضعیف می کنیم.
دانش اعداد به ما کمک می کند یک زندگی آگاهانه داشته باشیم بر اساس آگاهی و هوشیاری شناخت پیدا کنیم چون زندگی اغلب ما بدون آگاهی هست و شناخت کمی داریم.
ما از علوم مختلف میتوانیم استفاده کنیم برای اینکه یک زندگی آگاهانه داشته باشیم و دانش اعداد یکی از روش های شناخت ما انسان ها است. دانش اعداد به ما یک طرح کلی و یک چهارچوب کلی را می دهد و وارد جزئیات نمی شود و جزئیات را هرشخصی خودش شناسایی می کند که ما از این طریق می توانیم با جهان هستی هم سو شویم و در جهت رودخانه حرکت کنیم تا بتوانیم نتیجه ی خوبی را بدست آوریم.

 

دانش اعداد چه جایگاه ویژه ای در زندگی انسان ها دارد؟
انسان از زاویه ی دانش اعداد مجموعه ای از عدد و انرژی هست، یعنی عدد برابر است با انرژی، دانش اعداد، دانش انرژی هاست که این دو پدیده باهم گره خورده است.
انسان مجموعه ای از واحد های اعداد، انرژی هایی است که نور و روشنایی و انرژی خاصی را به وجود می آورند . یعنی مجموعه ای از انرژی های فشرده و منقبض شده در کالبد فیزیکی که امکان آزادسازی این نور و انرژی را دارد و به شکل های مختلف برروی ما تاثیر می گذارد.

تاثیر مستقیم اعداد بر ما هست دائم با اعداد سروکار داریم، حروف و کلمات برما تاثیر می گذارد مثل عزیزم، دوستت دارم، من خوبم و یا از کلمات منفی که استفاده می کنیم مانند ازت متنفرم، من بدبخت، هیچ کس مرا دوست ندارد و … پس کلمات و عبارات و جملاتی که به کار می بریم هم برای خودمان هم برای دیگران بار انرژیایی دارد .

یکی از آنها نام و نام خانوادگی ما است و یا القابمان است مثل امامان که همگی القاب داشتند ، پس نام و نام خانوادگی و القاب برما تاثیر دارد. اعداد بطور مستقیم بر ما تاثیر می گذارد که عدد است و یا شبانه روز و ما با این اعداد سروکار داریم  تاریخ تولدمان روز و ماه و سال و حتی کد ملی و شماره شناسنامه ما بر ما تاثیر می گذارد.
یکی از اعدادی که به شدت برما تاثیر گذار است کد کیهانی نام دارد.

کد کیهانی مجموعه ای از پنج عدد است و هرکدام به شکل خاصی به دست می آید و تاثیرات خاص خودش را دارد و براساس روز و ماه و سال و نام و نام خانوادگی مان است، و یک عدد پنهان و نهفته که تاثیرات انرژیایی بسیار عمیقی برما می گذارد کد کیهانی از تاثیرات انرژیایی نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد بدست می آید پنج کانون انرژی هستند و تاثیر منحصر به فردی در زندگی مان می گذارد.

پنج تا نقطه ی روشن یا پنج کتابچه راهنماست و اطلاع ارزشمندی به ما می دهد، الگوی ارتعاشی ما براساس کد کیهانی است و الگوی انرژیای نقشه ی انرژیایی و مدار انرژیای ما را نشان می دهد که براساس کد کیهانی رقم می خورد.

این کد کیهانی شامل پنج عدد است:

  1. عدد مسیر زندگی: مسیر زندگی مان را مشخص می کند و به صورت کلی به ما یک آگاهی می دهد .
  2. عدد سرنوشت: غایت نهایی ، هدف نهایی ما را مشخص می کند که با عدد مسیر زندگی مکمل هم هستند و ما با عدد مسیر زندگی و عدد سرنوشت می توانیم رسالت الهی مان را مشخص کنیم که فوق العاده حائز اهمیت است.
  3. عدد روح: ویژگی های درونی مارا و شخصیت درونی مار ا مشخص می کند.
  4. عدد شخصیت: ویژگی های بیرونی ما را مشخص می کند، ویژگی های ظاهری ما ، آنچه دیگران ما را می بینند که عدد روح و عدد شخصیت مکمل هم هستند و نقاط قوت و ضعف و پتانسیل ها و ضعف های ما را مشخص میکند.
  5. عدد بلوغ: آخرین عدد که عدد بلوغ نام دارد از نیمه دوم عمر ما از چهل سالگی به بعد را مشخص می کند. شناخت این عدد فوق العاده مهم است مخصوصا برای اشخاصی که نزدیک به نیمه دوم عمر هستند یا در نیمه دوم عمر خود سپری میکنند.که مجموع این پنج عدد کد کیهانی نام دارد صرف دانستن این اعداد مسئله ای را حل نمی کند تفسیر آن اعداد و توجه کردن به تفسیر آن اعداد هست که بتوانیم با آن تفاسیر برای زندگی مان برنامه ریزی کنیم و شغلی مناسب براساس رسالتمان انتخاب کنیم

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.