admin

اکتبر 8, 2017

دیواره قلبی یا حصار قلبی چیست؟

دیواره قلبی یا حصار قلبی چیست؟ اطمینان داریم شما با حس “سینه سوزی یا اندوه” آشنایی دارید، احساس می‌کنید که یک درد جسمی در قفسه سینه‌ی […]
اکتبر 16, 2016

قوانین جهان هستی

قوانین جهان هستی ارتعاش چیست ؟ ارتعاش یک قانون است همه چیز در این جهان هستی از ارتعاش انرژی با فرکانس‌های مختلف شکل گرفته است ، […]
اکتبر 16, 2016

نمره اعصاب شما چند است؟

این یک آزمون استاندارد روان شناسی است. شما باید خودتان را در هر یک از ده موقعیت زیر تصور کنید و گزینه مناسب خودتان را پیدا […]
اکتبر 16, 2016

ریشه یابی افسردگی در نوجوانان

برای هر یک از ما پیش می آید که در برهه ای از زندگی دچار ناراحتی و رنجی می شویم که گاه تحمل آن برایمان سخت […]